Начало

 Целта на този сайт  е проучване на обществените нагласи по някои етични и  правни проблеми в биомедицинската практика

Напредъкът в биологичните науки предоставя нови възможности пред медицината , но същевременно обърква традиционното отношение към човешкото тяло, репродукцията, човешкия ембрион, генетичните тестове. Възникват безброй проблеми от етично и юридическо естество , които са част от биоетиката и са предмет на непрекъснати дискусии в съвременното общество.През 2008 г. в Англия преди да бъде приет новия закон за човешкия ембрион и асистираната репродукция се проведе широка дискусия он – лайн в продължение на една година. В първите шест месеца на 2009 г. във Франция под патронажа на президента се проведе обществен дебат във връзка с ревизията на приетия през 2004 г. закон за биоетиката. В Белгия през 2009г. се проведе национално обсъждане по въпроса за генетичните тестове. В здравното законодателство на България с малки изключения въпросите на биоетиката не се разглеждат. Тази ситуация трябва да се промени с предизвикването на интерес към тези проблеми в публичното пространство. Именно това е една от целите на настоящия проект. Резултатите от проведената анкета от нашия екип през 2011 г.за изследване на обществената нагласа към асистираната репродукция, сурогатното майчинство, преимлантационната и пренатална диагностика, „излишните” ембриони ин витро послужиха за изготвяне на препоръки към законодателната власт в България, медицинските органи, Европейския парламент. Настоящата анкета е посветена на предсказващата медицина и по – специално на отношението на обществото към резултатите от генетичните тестове