Рационален анализ на замразяването на яйцеклетки.

Вземайки предвид че замразяването на яйцеклетки става все по-популярна репродуктивна опция,  Харвардското Списание за Право и Политика през септември 2014 публикува  обзорна статия относно опасностите на тази форма за съхранение на фертилитета.  Заглавието на статията е “ Замразяването на яйцеклетки и забавянето на биологичния часовник : удължаването на фертилната възраст – мит или действителност ?  ”   Авторът на статията е университетската проферсорка по право от университета в  град Бери  Сима  Мохапатра. Въз основа на анализа на всички последни проучвания,  тя счита че към замразяването на яйцеклетки трябва да бъде подхождано с повишено внимание както от медицинските специалисти така и от широката публика.

 

Професорката  Сима  Мохапатра  подчертава че  съществуват все още значителни съмнения относно безопасността на процедурата.

 

“ Въпреки че Американската асоциация по репродуктивна медицина –  ASRM – премахна квалификацията “експерименталност” при замразяването на яйцеклетки ,   ASRM  не стига дотам че да одобри приложението на замразяването. Всъщност на този етап ASRM  счита че “има липса на достатъчно данни относно сигурността и ефективността на замразяването на яйцеклетки” Освен това  ASRM  се обявява против широкото приложение на замразяването тъй като това може “да даде фалшиви надежди на жените и да ги окуражи да отложат раждането и отглеждането на дете ” ”.

 

Г-жа Мохапатра предлага “замразяването на яйцеклетки да бъде регулирано чрез по-стриктна нормативна уредба за информираното съгласие, подобна на тази касаеща провеждането на експериментите с хора в медицината”.  Г-жа Мохапатра счита също че “законодателят и контролните органи трябва да изискват от лекарите да осигуряват на своите пациенти по-детайлна информация за рисковете при замразяването на яйцеклетки.  То трябва да бъде разглеждано по-скоро като експеримент а не като утвърдено лечение” .

 

Всъщност основният извод от статията на университетската професорка по право е че според нея замразяването на яйцеклетки не е подходящо за млади жени в перфектно здраве.