Великобритания основава национална банка за сперма

Обединеното Кралство даде нов тласък на идеята за търговски протекционизъм чрез своето  неотдавнашно решение за създаване на национална спермена банка. Понастоящем според статистики на Националната Агенция по Фертилизация и Ембриология ,  която се занимава с контролът на “ин-витрото” и на другите дейности от медицински асистираната репродукция,  британските клиники по АР са в невъзможност да удовлетворят търсенето на сперма. В следствие на това вносът на сперма от Дания и САЩ  се увеличава с всяка изминала година.

 

“Сега, част от пациентите, които се нуждаят от донорска сперма,  се озовават в списъците на чакащите и в следствие на това са принудени да се откажат от своето лечение или да прибегнат до нелицензирани доставчици, ” твърди Националната Агенция по Фертилизация и Ембриология /НАФЕ/.

 

Национална спермена банка ще заработи първо в Бирмингам , като планът предвижда по-късно да обхване цялата страна.

 

Доктор Авери, директор на Бирмингамския Институт по Проблемите на Фертилитета , споделя пред Би Би Си че целта на създаването й е да се увеличи броят на англичаните дарители  и даряваното количество, като се напомни че донорството подпомага изграждането на нови семейства.

 

Доктор Алън Пейси, председател на Британската Асоциация по Фертилитет, също  сподели пред  Би Би Си :   “От година на година Великобритания увеличава своя внос на сперма. Това може да доведе след време до трудности пред децата родени от донор като намали възможността им да срещнат своите биологични родители.”

 

Според наскоро обявени от   НАФЕ  статистики  във Великобритания една десета от ин-витро циклите се реализират благодарение на донорски яйцеклетки и донорска сперма. А една трета от процедурите използващи донорски гамети е по молба на еднополова двойка или самотна жена.