Предсказваща медицина

Предсказващата медицина се вписва във вековната мечта на човечеството да познава своето бъдеще. Благодарение на нея е възможно да се избегнат някои заболявания, или поне да се предвидят . Предсказващата медицина се основава главно на генетичните тестове, но не може да предскаже всичко . От друга страна познаването на бъдещето може да бъде опасно и с непредвидими последици.
Свободният достъп до генетични тестове по интернет или в аптеките повдига много въпроси и отваря нов дебат.
Генетичните тестове са полезни при откриване на болести с генетичен произход, но не всички болести се дължат на мутирали гени. Повечето болести са причинени от външни фактори – вируси, бактерии , паразити, отрови, инциденти и др. Дори генетичните заболявания не зависят само от генетичната аномалия, но и от много други фактори – околна среда , начин на живот и др. Например притежаването на предразполагащ раково заболяване ген, в никакъв случай не значи, че болестта ще се развие непременно. Обратно, раково заболяване може да се развие и без наличието на предразполагащ ген От друга страна предсказващата медицина носи предимства при някои генетични болести, позволявайки да се вземат бързи мерки за забавяне на развитието на болестта или нейното предотвъртяване. За съжаление не винаги съществува адекватно лечение или е възможна някаква превенция. Индентифицирането на гена, отговорен за дадено заболяване не е достатъчно за да може да се лекува заболяването.